1000 zł przez 12 miesięcy za urodzenie dziecka?

1000 zł przez 12 miesięcy za urodzenie dziecka? Pomysł przyznania 1000 zł płatnego przez 12 miesięcy za urodzenie dziecka dla kobiet bezrobotnych, studentek i pracujących na umowę o dzieło wzbudza mnóstwo kontrowersji. Na forach dla kobiet rozgorzały olbrzymie dyskusje. Pracujące kobiety poczuły się pokrzywdzone – według nich po raz kolejny faworyzowane są kobiety siedzące w domach, czy studiujące. Dostaną one to, na co pracujące matki musiały walczyć. Dodatkowo nie będzie kryterium dochodowego, więc kobiety z wyboru niepracujące również bez problemu dostaną zasiłek. Spotkać się można z opiniami, że kobiety z patologicznych rodzin potraktują to jak swego rodzaju zarobek. Jakie rozwiązania zadowoliły by kobiety? Czy nie lepiej byłoby zainwestować te pieniądze w bezpłatne żłobki – dofinansować istniejące placówki, tak aby rodzice nie obawiali się zostawiać tam dzieci? Kobiety chcące wrócić do pracy miały by taką możliwość – a pieniądze dzięki temu wracały by do budżetu. Pojawia się jeszcze pytanie – skąd rząd weźmie pieniądze na ten zasiłek? Komu je zabierze?

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,

Polskie przedsiębiorstwo

Polskie przedsiębiorstwo Każde przedsiębiorstwo realizuje swoje cele, jakimi są zaspokajanie potrzeb społecznych, dążenie do utrzymania się na rynku i maksymalizacji zysku. Właśnie przez realizację tych celów przedsiębiorstwo określa swoją pozycją na rynku. Promocyjna zdolność marki obejmuje takie cechy jak: jasność, nowatorstwo idei, łatwość postrzegania oraz kojarzenia, estetyka, lakoniczność i nie wywoływanie dwuznacznych lub negatywnych skojarzeń. Werbalna część marki powinna być łatwa do wymowy. Funkcja gwarancyjna marki jest związana z gwarancją stałej jakości. Z założenia produkty markowe powinna cechować stała jakość. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Funkcja gwarancyjna jest szczególnie ważna dla konsumentów pragnących ponowić zakup, oczekują oni bowiem od produktu markowego takiego samego poziomu satysfakcji. Istotną rolą tej funkcji jest kreowanie związku z klientem co może prowadzić do lojalności wobec marki. Współczesny rynek stwarza klientom liczne możliwości dokonywania wyboru spośród produktów konkurencyjnych ze sobą nie tyle samym wyborem, ile zakresem i jakością usług towarzyszących ich sprzedaży. W konkurencji zwyciężają przedsiębiorstwa oferujące wyższy standard usług, lepiej zaspokajające wymagania nabywców, co do miejsca, czasu i warunków dokonywania zakupu. Przepisy te zapewniają konsekwencję działania, bezpieczeństwo, integralność i uczciwość, dzięki czemu dystrybutorzy i klienci mają pełne zaufanie do systemu sprzedaży bezpośredniej. Zastosowany przez firmę system sprzedaży bezpośredniej został pozytywnie zweryfikowany przez rynek. Jest on inny od tych, jakie głównie obowiązują na rynku. Jest dobrze zorganizowany, dlatego też jest przychylnie postrzegany przez dystrybutorów i potencjalnych klientów.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,

Umowa o zarządzanie

Umowa o zarządzanie Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 185 ust. 2, Ustawy o gospodarce nieruchomościami działa na podstawie umowy o zarządzanie zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Tak z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw jak i z umowy o zarządzanie nieruchomością wynika zakres uprawnień i obowiązków zarządcy. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pisemna jest też więc wymagana do wszelkich aneksów, zmian i do rozwiązania umowy. Zarządca może podjąć czynności związane z zarządzaniem dopiero wówczas, gdy umowa jest już podpisana. Powinien on też zadbać o prawidłowe i staranne przygotowanie takiej umowy, gdyż musi być ona zgodna z przepisami prawa, tak Ustawą o gospodarce nieruchomościami, jak również postanowieniami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi zawierania umów i ogólne przepisów o zobowiązaniach umownych. Według Henryka Gawrona treść umowy o zarządzanie nieruchomością w dużej mierze zależy od rodzaju nieruchomości, jej charakteru oraz zakresu czynności jakie właściciel zamierza zlecić zarządcy. Umowa może dotyczyć zarówno całej nieruchomości, jak i też np. tylko części np. parkingu lub też kompleksu kilku nieruchomości. Może dotyczyć zarządzania w ujęciu bardzo szerokim i kompleksowym, ale również tylko pewnego ograniczonego zakresu dotyczącego np. obsługi finansowej i podatkowej.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,

Absurdalne pytania na rozmowach kwalifikacyjnych

Absurdalne pytania na rozmowach kwalifikacyjnych Naturalnym jest, że przed rozmową kwalifikacyjną się stresujemy. Niektórzy z nas znoszą je dobrze, dla niektórych jest droga przez mękę. Do rozmowy należy się przygotować, mieć rozeznanie o firmie, do której próbujemy się dostać, wiedzę na temat stanowiska, znajomość branży. Dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej na wymarzone stanowisko potrafi zając kilka godzin. W najbardziej eleganckich, najlepszych ubraniach siadamy w końcu przed ludźmi, od których zależeć będzie nasza przyszłość. I słyszymy pytanie jak spaliśmy? Albo czy zjedliśmy dobre śniadanie? Zdarza się, że przyszły pracodawca zupełnie nie podejmuje tematu pracy a wypytuje nas o zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu. Z zasłyszanych na forum pytań pojawiło się pytanie o rozmiar stopy – pracodawca szukał pracownika pod buty służbowe. Absurd prawda? Niestety to prawdziwa historia. Większość pracodawców zadaje jednak pytania, które czasem mogą wydawać się absurdalne, ale maja pokazać, czy pracownik posiada zdolność wybrnięcia z trudnej, stresującej sytuacji.