Mentalność łapówkowa

Mentalność łapówkowa W Polsce od wielu lat zakorzeniona jest tzw. „mentalność łapówkowa”. Odczuwają ją szczególnie ci, którzy czynnie lub biernie uczestniczą w tym procederze. Istnieje dla niego dość powszechne „zrozumienie”, a przez to zamazaniu ulega właściwa ocena tego, co dobre lub złe. Podświadome reakcje korupcyjne pojawiają się nawet wtedy, gdy pozornie nie były zamierzone lub też celowo są traktowane „po macoszemu”, aby zatuszować własny udział w niepopularnym procederze. Polacy większościowo uznali sferę polityki za najbardziej skorumpowaną. W odpowiedzi na te badania, urzędnicy odbijają piłeczkę, wskazując media jako dziedzinę wysoce skorumpowaną, biorąc w ten sposób rewanż na grupie odpowiedzialnej za dostarczanie opinii publicznej informacji na temat poczynań władzy. Korupcja, jak każda inna forma przestępstwa, zakłada działanie przeciwko instytucji. Działanie to może dotyczyć własności publicznej (kradzież, malwersacja, itp.), ale może polegać też na handlu wpływami, czy nepotyzmie. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Za każdym razem aktor gwałci reguły formalne dla aktualnych lub przyszłych korzyści osobistych lub grupowych. Działania takie znajdują często uzasadnienie, choć nie muszą, w różnych wartościach: lojalności wobec przyjaciół, lub rodziny, a nawet w realizacji zasad etycznych, którą łamią, w rzeczywistości lub rzekomo, formalne reguły postępowania. W pracach konstytucyjnych kierowano się raczej względem na uzyskanie efektu odpowiadającego przekonaniom ideologicznym ich uczestników i domniemanym oczekiwaniom obywateli niż dążeniem do sprostania tak czy inaczej nakreślonym kryteriom sprawności. To, czy dana instytucja ustrojowa jest rzeczywiście potrzebna, czy została zaprojektowana właściwie dla wykonania nałożonych na nią obowiązków, nie było przedmiotem głębszych dociekań.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Podstawową techniką finansowania inwestycji w nieruchomości d?a inwestora indywidua?nego jak i instytucjona?nego jest kredyt ?ankowy. K?ienci indywidua?ni głównie korzystają z kredytów mieszkaniowych na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Rynek pierwotny dotyczy zakupu nieruchomości od dewe?opera, jeże?i jest w posiadaniu wkład własny, wówczas kredyt mieszkaniowy przyznany jest od razu, jeś?i nie wówczas wymagane jest u?ezpieczenie ?rakującego wkładu¬. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Inwestorami instytucjona?nymi najczęściej są dewe?operzy, którzy na rynku ?udownictwa mieszka?nego czy komercyjnego zaciągają kredyty na zrea?izowanie inwestycji ?udow?anej. Kredyt ?ankowy jest naj?ardziej dostępną i najpopu?arniejszą formą pozyskania długoterminowych środków z rynku finansowego na inwestycje w nieruchomości. Bank jest jednostką gospodarczą, do głównej jej funkcji na?eży zaspokajanie zapotrze?owania na pieniądz poprzez gromadzenie środków potrze?nych do sfinansowania kredytów i udzie?ania ich. Działa?ność ?ankowa jest ?ardzo do?rze widoczna w podsystemie o?rotu nieruchomościami. Nie ma tutaj pro??emów z wyceną nieruchomości, która jest potrze?na do za?ezpieczenia zaciągniętych środków. Kupujący nieruchomość często korzysta z pomocy finansowej ?anku, ponieważ jest mu niez?ędna do sfina?izowania transakcji, ?u? jako dźwignia finansowa, w przypadku podmiotu gospodarczego, który dokonuje inwestycji finansowej. Bank sfinansuje takowe przedsięwzięcie, jeś?i zdo?ność kredyto?iorcy do spłaty kredytu jest potwierdzona. Jego za?ezpieczenie ocenia się jako ?ardzo do?re, gdyż najczęściej ?ank finansuje 80% inwestycji, a hipoteka zajmuje całą nieruchomość.

Własny biznes czyli praca na kilka etatów

Własny biznes czyli praca na kilka etatów Wydaje się, że praca na własny rachunek jest spełnieniem marzeń. Jednak czy faktycznie jest to taka przyjemna opcja? Po pierwsze praca na własny rachunek sprawia, że pracujemy całą dobę. Nie ma tu pracy przez 8 godzin i spokojnego odpoczynku w domu. nie, człowiek zawsze w jakiś sposób jest w pracy. Nawet jeżeli zatrudnia pracownika, to i tak musi być pod telefonem. Jest właścicielem, a wiec każdy oczekuje, że będzie dostępny. Dochodzi do tego fakt, że pracując na własny rachunek musimy bardzo rozsądnie gospodarować zasobami – w każdej branży są gorsze i lepsze okresy. Prowadząc własny biznes w pewien sposób jesteśmy szefem, pracownikiem, kadrowym, księgowym. Wszystko podlega naszej kontroli. Żyjemy w ciągłym stresie, czy firma się utrzyma, czy konkurencja nas nie wygryzie? Czy sytuacja polityczna nie wpłynie na nasza firmę? Będąc w domu wymyślamy rozwiązania problemów, na urlopie patrzymy z niepokojem na telefon. Praca dla siebie to najtrudniejszy rodzaj pracy.

Kategoria: Ubezpieczenia. Tagi: , ,

Różne motywacje

Różne motywacje Kierując się różnymi motywacjami, inwestor będzie zainteresowany zróżnicowanymi segmentami rynku nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości znajdują się zarówno w grupie inwestycji rzeczowych (produkcji, infrastrukturalnych bądź lokacyjnych), jak i inwestycji finansowych. Ustawodawcy w wielu krajach stosują ulgi podatkowe, wpływające w ten sposób na ożywienie rynku nieruchomości. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? W Polsce międzywojennej wielu inwestorów podejmowało decyzje o budowie kamienic czynszowych, gdyż otrzymali – z chwilą oddania kamienicy do użytkowania – zwolnienie od podatku od nieruchomości na 15 lat. Musiał to być istotny argument, skoro inwestowanie w kamienice czynszowe relatywnie nie było zbyt dochodowe. Znacznie bardziej dochodowe było inwestowanie w handel i przemysł. W wielu krajach inwestor uzyskuje dodatkowe odliczenia od podatku, zaciągając kredyt hipoteczny. Płacone odsetki są kosztami, które podlegają odliczeniu, co umożliwia zmniejszenie efektywnego kosztu kredytu. W niektórych krajach podatek od nieruchomości jest odliczany od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, co znacznie zwiększa atrakcyjność inwestowania. Bardzo motywująca okazała się ulga budowlana wprowadzona w Polsce w latach 1991-2004. Dotyczyła ona budowy budynku na wynajem, a także budowy własnego budynku lub lokalu mieszkalnego. W 1997 roku z odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem skorzystało ponad 4 tys. osób, a wysokość odliczonych kwot przekroczyła 45 mln zł: z odliczeń z tytułu zakupu gruntu pod budowę domu skorzystało prawie 66 tys. osób (ok. 33 mln zł. Odliczeń), z tytułu budowy domu, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – ponad 1120 tys. osób, a wysokość odliczeń przekroczyła 1 mld zł.