Czym jest korupcja?

Czym jest korupcja? Termin korupcja wywodzi się od łacińskiego słowa corruption, co oznacza zepsucie, uwiedzenie, przewrotność. Początkowo również w języku polskim korupcja oznaczała psucie się, gnicie, rozkład moralny, jednak później pojęcie to zostało rozszerzone na łapownictwo. Pojęcie to w zależności od źródła definiowane jest różnie. Korupcję definiuje się jako „przyjmowanie lub żądanie przez pracownika instytucji państwowych lub społecznych korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub za naruszenie prawa”. Inna definicja mówi, że korupcja to demoralizacja urzędników instytucji państwowych lub społecznych objawiająca się łapownictwem i przekupstwem. W starożytnej Grecji karze podlegała zarówno osoba, która przyjęła łapówkę jak i ta, która ją wręczyła. Karą była grzywna wynosząca dziesięciokrotność wartości łapówki. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Jeżeli doszło do przekupienia sędziego, zarówno sędzia, jaki i osoba która go przekupiła podlegała karze śmierci. Podobnie wymierzano kary w starożytnym Rzymie, jednak później odpowiedzialność tą wyłączono. Korupcja dość szeroko rozpowszechniła się w Imperium Rzymskim przez co jego obywatele uważali, że w Rzymie wszystko do się kupić. Szczególnie dużo miejsca łapownictwo zajmowało w prawie juliańskim. Prawo to zabraniało sędziom i urzędnikom czerpania nienależności. Problem łapownictwa sędziowskiego w Anglii po raz pierwszy opisano w petycji baronów i prałatów z 1258r.. Do Rosji pojęcie to wprowadził P. Wielki (dekret z 1723r.). W maju 1918r. Z.S.R.R. wydało dekret o łapownictwie, który stał się pierwowzorem tego przestępstwa.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,