Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Podstawową techniką finansowania inwestycji w nieruchomości d?a inwestora indywidua?nego jak i instytucjona?nego jest kredyt ?ankowy. K?ienci indywidua?ni głównie korzystają z kredytów mieszkaniowych na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Rynek pierwotny dotyczy zakupu nieruchomości od dewe?opera, jeże?i jest w posiadaniu wkład własny, wówczas kredyt mieszkaniowy przyznany jest od razu, jeś?i nie wówczas wymagane jest u?ezpieczenie ?rakującego wkładu¬. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Inwestorami instytucjona?nymi najczęściej są dewe?operzy, którzy na rynku ?udownictwa mieszka?nego czy komercyjnego zaciągają kredyty na zrea?izowanie inwestycji ?udow?anej. Kredyt ?ankowy jest naj?ardziej dostępną i najpopu?arniejszą formą pozyskania długoterminowych środków z rynku finansowego na inwestycje w nieruchomości. Bank jest jednostką gospodarczą, do głównej jej funkcji na?eży zaspokajanie zapotrze?owania na pieniądz poprzez gromadzenie środków potrze?nych do sfinansowania kredytów i udzie?ania ich. Działa?ność ?ankowa jest ?ardzo do?rze widoczna w podsystemie o?rotu nieruchomościami. Nie ma tutaj pro??emów z wyceną nieruchomości, która jest potrze?na do za?ezpieczenia zaciągniętych środków. Kupujący nieruchomość często korzysta z pomocy finansowej ?anku, ponieważ jest mu niez?ędna do sfina?izowania transakcji, ?u? jako dźwignia finansowa, w przypadku podmiotu gospodarczego, który dokonuje inwestycji finansowej. Bank sfinansuje takowe przedsięwzięcie, jeś?i zdo?ność kredyto?iorcy do spłaty kredytu jest potwierdzona. Jego za?ezpieczenie ocenia się jako ?ardzo do?re, gdyż najczęściej ?ank finansuje 80% inwestycji, a hipoteka zajmuje całą nieruchomość.