Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Podstawową techniką finansowania inwestycji w nieruchomości d?a inwestora indywidua?nego jak i instytucjona?nego jest kredyt ?ankowy. K?ienci indywidua?ni głównie korzystają z kredytów mieszkaniowych na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Rynek pierwotny dotyczy zakupu nieruchomości od dewe?opera, jeże?i jest w posiadaniu wkład własny, wówczas kredyt mieszkaniowy przyznany jest od razu, jeś?i nie wówczas wymagane jest u?ezpieczenie ?rakującego wkładu¬. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Inwestorami instytucjona?nymi najczęściej są dewe?operzy, którzy na rynku ?udownictwa mieszka?nego czy komercyjnego zaciągają kredyty na zrea?izowanie inwestycji ?udow?anej. Kredyt ?ankowy jest naj?ardziej dostępną i najpopu?arniejszą formą pozyskania długoterminowych środków z rynku finansowego na inwestycje w nieruchomości. Bank jest jednostką gospodarczą, do głównej jej funkcji na?eży zaspokajanie zapotrze?owania na pieniądz poprzez gromadzenie środków potrze?nych do sfinansowania kredytów i udzie?ania ich. Działa?ność ?ankowa jest ?ardzo do?rze widoczna w podsystemie o?rotu nieruchomościami. Nie ma tutaj pro??emów z wyceną nieruchomości, która jest potrze?na do za?ezpieczenia zaciągniętych środków. Kupujący nieruchomość często korzysta z pomocy finansowej ?anku, ponieważ jest mu niez?ędna do sfina?izowania transakcji, ?u? jako dźwignia finansowa, w przypadku podmiotu gospodarczego, który dokonuje inwestycji finansowej. Bank sfinansuje takowe przedsięwzięcie, jeś?i zdo?ność kredyto?iorcy do spłaty kredytu jest potwierdzona. Jego za?ezpieczenie ocenia się jako ?ardzo do?re, gdyż najczęściej ?ank finansuje 80% inwestycji, a hipoteka zajmuje całą nieruchomość.

Podział kredytu

Podział kredytu W podzia?e kredytu na rodzaj wa?uty, kredyty złotowe i kredyty denominowane posiadają największy udział na polskim rynku. Kredyty złotowe, są zazwyczaj droższe od kredytów denominowanych, w tańszym kredycie kredyto?iorca musi ponieść ryzyko kursowe. W sytuacji umocnienia po?skiej wa?uty wysokość raty kredytu spada i odwrotnie, gdy po?ski złoty spada na wartości w stosunku do wa?uty, w której dominowany jest kredyt, raty rosną. Istnieje także moż?iwość przewa?utowania kredytu, co związane jest z dodatkowymi kosztami i utrudnieniami, które wymaga ?ank. Sposó? oprocentowania kredytów jest za?eżny od długości czasu kredytowania. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? W krajach, gdzie sytuacja makroekonomiczna nie jest sta?i?na, oferowane są wyłącznie kredyty hipoteczne o zmiennej stopie oprocentowania. Stałą stopę stosuję się zazwyczaj w kredytach krótkoterminowych, krótszych niż wie?o?etnie kredyty hipoteczne. Sposó? spłaty kredytu w ratach ma?ejących skierowany jest głównie d?a kredyto?iorców o wysokich dochodach. Miesięczne o?ciążenie ratą na początku spłaty jest wysokie, natomiast z upływem czasu ma?eje, gdyż kapitał się pomniejsza i spada kwota na?iczanych odsetek. Raty annuitetowe są stałe, ich wysokość w całym okresie kredytowania nie zmienia się, rodzaj tych rat przeznaczony jest d?a k?ienta o mniejszych dochodach, który nie posiadał?y zdo?ności kredytowej przy ratach ma?ejących. Kredyt ?udow?ano-hipoteczny finansuje pierwotny rynek nieruchomości, posiada dwie fazy: ?udow?aną i hipoteczną. Faza ?udow?ana jest krótka i trwa do 3 ?at, natomiast zaraz po niej występująca faza hipoteczna trwa, w przypadku kredytu hipotecznego do 30-50 ?at.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,