Polskie przedsiębiorstwo

Polskie przedsiębiorstwo Każde przedsiębiorstwo realizuje swoje cele, jakimi są zaspokajanie potrzeb społecznych, dążenie do utrzymania się na rynku i maksymalizacji zysku. Właśnie przez realizację tych celów przedsiębiorstwo określa swoją pozycją na rynku. Promocyjna zdolność marki obejmuje takie cechy jak: jasność, nowatorstwo idei, łatwość postrzegania oraz kojarzenia, estetyka, lakoniczność i nie wywoływanie dwuznacznych lub negatywnych skojarzeń. Werbalna część marki powinna być łatwa do wymowy. Funkcja gwarancyjna marki jest związana z gwarancją stałej jakości. Z założenia produkty markowe powinna cechować stała jakość. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Funkcja gwarancyjna jest szczególnie ważna dla konsumentów pragnących ponowić zakup, oczekują oni bowiem od produktu markowego takiego samego poziomu satysfakcji. Istotną rolą tej funkcji jest kreowanie związku z klientem co może prowadzić do lojalności wobec marki. Współczesny rynek stwarza klientom liczne możliwości dokonywania wyboru spośród produktów konkurencyjnych ze sobą nie tyle samym wyborem, ile zakresem i jakością usług towarzyszących ich sprzedaży. W konkurencji zwyciężają przedsiębiorstwa oferujące wyższy standard usług, lepiej zaspokajające wymagania nabywców, co do miejsca, czasu i warunków dokonywania zakupu. Przepisy te zapewniają konsekwencję działania, bezpieczeństwo, integralność i uczciwość, dzięki czemu dystrybutorzy i klienci mają pełne zaufanie do systemu sprzedaży bezpośredniej. Zastosowany przez firmę system sprzedaży bezpośredniej został pozytywnie zweryfikowany przez rynek. Jest on inny od tych, jakie głównie obowiązują na rynku. Jest dobrze zorganizowany, dlatego też jest przychylnie postrzegany przez dystrybutorów i potencjalnych klientów.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,