Różne motywacje

Różne motywacje Kierując się różnymi motywacjami, inwestor będzie zainteresowany zróżnicowanymi segmentami rynku nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości znajdują się zarówno w grupie inwestycji rzeczowych (produkcji, infrastrukturalnych bądź lokacyjnych), jak i inwestycji finansowych. Ustawodawcy w wielu krajach stosują ulgi podatkowe, wpływające w ten sposób na ożywienie rynku nieruchomości. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? W Polsce międzywojennej wielu inwestorów podejmowało decyzje o budowie kamienic czynszowych, gdyż otrzymali – z chwilą oddania kamienicy do użytkowania – zwolnienie od podatku od nieruchomości na 15 lat. Musiał to być istotny argument, skoro inwestowanie w kamienice czynszowe relatywnie nie było zbyt dochodowe. Znacznie bardziej dochodowe było inwestowanie w handel i przemysł. W wielu krajach inwestor uzyskuje dodatkowe odliczenia od podatku, zaciągając kredyt hipoteczny. Płacone odsetki są kosztami, które podlegają odliczeniu, co umożliwia zmniejszenie efektywnego kosztu kredytu. W niektórych krajach podatek od nieruchomości jest odliczany od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, co znacznie zwiększa atrakcyjność inwestowania. Bardzo motywująca okazała się ulga budowlana wprowadzona w Polsce w latach 1991-2004. Dotyczyła ona budowy budynku na wynajem, a także budowy własnego budynku lub lokalu mieszkalnego. W 1997 roku z odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem skorzystało ponad 4 tys. osób, a wysokość odliczonych kwot przekroczyła 45 mln zł: z odliczeń z tytułu zakupu gruntu pod budowę domu skorzystało prawie 66 tys. osób (ok. 33 mln zł. Odliczeń), z tytułu budowy domu, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – ponad 1120 tys. osób, a wysokość odliczeń przekroczyła 1 mld zł.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes