Ubezpieczenie zbiorowe

Ubezpieczenie zbiorowe W ubezpieczeniach zbiorowych wyróżnia się jeszcze ubezpieczenia grupowe, których cechą szczególną jest ujednolicony dla całej grupy system ryzyka ( ryzyka osobowego), a także ujednolicony poziom składek i świadczeń. Ze względu na cel ubezpieczyciela można wyróżnić ubezpieczenia wzajemne i komercyjne. Ubezpieczenia komercyjne oferowane są przez zakłady ubezpieczeń niezależnie od ubezpieczonych, w celu osiągnięcia zysku. Ubezpieczenia wzajemne świadczone są przez zakłady, które czynią to w interesie swoich członków (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych), lub właścicieli (zależne towarzystwa ubezpieczeń). W ich przypadku podstawowym celem działalności jest zaspokajanie potrzeb swoich członków (właścicieli), a nie osiąganie zysku, choć w obu przypadkach możliwe jest prowadzenie zewnętrznej działalności ubezpieczeniowej. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Ubezpieczenia wzajemne powinny także zapewniać niższe składki i bardziej elastyczny zakres ochrony, jak i dogodny system likwidacji szkód. Na koniec trzeba jeszcze wyróżnić dwie kategorie ubezpieczeń, do których nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia. Dotyczy to ubezpieczeń morskich i reasekuracji. Ubezpieczenia morskie cechuje odrębność historyczna i rozwojowa, a w efekcie także odrębność miejsca regulacji (kodeks morski), stosowanych terminów i niektórych zasad funkcjonowania (np. instytucja abandonu czyli zrzeczenia się praw do przedmiotu ubezpieczenia, czy pośrednictwa ubezpieczeniowego). W opozycji do ubezpieczeń morskich mówi się o ubezpieczeniach lądowych, co do których stosuje się przepisy o umowie ubezpieczenia z kodeksu cywilnego. Ubezpieczenia lądowe obejmują także ubezpieczenie lotnicze i żeglugi śródlądowej.

Jak się ubezpieczyć ?

Jak się ubezpieczyć ? Obecnie na rynku istnieje wiele prywatnych firm ubezpieczeniowych , które oferują nam wszelakiego rodzaju ubezpieczenia domu, samochodu czy osób. Jak wybrać odpowiednią firmę. Przede wszytki m musimy zapoznać się z ofertami poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Warto poradzić się rodziny i znajomych , szczególnie tych , którym były wypłacane świadczenia z tytułu tych ubezpieczeń. Ważne jest czy firmy ubezpieczeniowe nie robią wszystkiego aby wymigać się od wypłacania świadczeń. Możemy skorzystać z porównywarek internetowych , z których dowiemy się, która z firm ma najkorzystniejszą ofertę. Możemy również skorzystać z forów internetowych czy też wybrać się osobiście do konkretnej placówki , która nas interesuje. Pamiętajmy , że zbyt niskie składki na ubezpieczenie są podejrzane i może okazać się , że mamy do czynienia z oszustami, którzy pobiorą składki , a następnie znikną. Naszych pieniędzy możemy wtedy już nie odzyskać. Zwróćmy uwagę na to ile dana firma jest na rynku i jakie ma opinie wśród klientów. Ważne jest też czy nigdy nie miała problemów z prawem. Wybierajmy rozsądnie naszych ubezpieczycieli. Nie dokonujmy nieprzemyślanych i szybkich wyborów w tak ważnych kwestiach w naszym życiu. Nie zawsze należy oszczędzać, jeśli chodzi o kwestię naszego zdrowia i naszej przyszłości. Musimy zabezpieczyć się na wypadek nagłych sytuacji takich jak kradzież auta czy zniszczenie domu. Musimy być pewni , że w takich sytuacjach otrzymamy odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Podstawowe ubezpieczenia

Podstawowe ubezpieczenia Spośród ubezpieczeń określanych jako samochodowe najwcześniej powstało i było stosowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (posiadacza, kierowcy) pojazdu mechanicznego. Początkowo ubezpieczenie to, podobnie jak inne, było dobrowolne. Jednakże wzrost liczby pojazdów mechanicznych, a zwłaszcza rosnąca wciąż liczba wypadków samochodowych sprawiły, że uregulowaniem ubezpieczenia OC jako obowiązkowe zainteresowało się całe społeczeństwo. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Praktyka wskazała, że nie wystarcza zapewnienie poszkodowanemu w wypadku samochodowym (motocyklowym) wzmożonej ochrony prawnej, polegającej na odpowiednio surowym unormowaniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierowcy) pojazdu mechanicznego za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu. Bardzo często bowiem poszkodowany uzyskiwał korzystne dla siebie orzeczenie sądu co do odpowiedzialności cywilnej i obowiązku odszkodowawczego w stosunku do konkretnego posiadacza (kierowcy) pojazdu, sprawcy wypadku. Jednak nie mógł wyegzekwować należnego mu odszkodowania ze względu na nie wypłacalność odpowiedzialnego. Dążenie do zapewnienia ofiarom wypadków samochodowych zaspokojenia przysługujących im roszczeń okazało się tak silne, że obowiązek ubezpieczenia swej odpowiedzialności cywilnej prze posiadacza pojazdu mechanicznego prowadziły stopniowo prawie wszystkie państwa europejskie i nie tylko. Z biegiem czasu ubezpieczenia samochodowe rozwijały się i podlegały stałym ulepszeniom. Powstawały ich nowe formy i rodzaje w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony ubezpieczeniowej posiadaczowi pojazdu, jego majątkowi, zdrowiu i życiu. Stosowanymi obecnie rodzajami ubezpieczeń można ubezpieczyć ujemne skutki prawie wszystkich zdarzeń, co jest połączone z odpowiednio wysokimi kosztami.