Uwaga dzieci

Uwaga dzieci Uwaga dzieci charakteryzuje się dużą mimowolnością, dzieci skupiają ją w sposób dowolny i na bardzo krótki okres. Zapamiętywanie jest również mimowolne, a postrzeganie i rozumowanie globalne. Myślenie ma charakter konkretno-wyobrażeniowy, a dziecko posługuje się małą ilością pojęć abstrakcyjnych. Dziecko wiele zjawisk wyobraża sobie, fantazjuje, nie uwzględniając realności świata rzeczywistego. Lubi ożywiać przedmioty martwe, animizuje i antropomorfizuje rośliny i zwierzęta. Dziecko stara się pojąć świat, szukając sposobów na zrozumienie, jak roczne zjawiska zachodzą w jego otoczeniu. Jest to „wiek pytań”, kiedy uruchamia się ciekawość świata. Dziecko powoli opanowuje różne systemy symboliczne, kształtuje się u niego funkcja symboliczna, aby w następnych okresach rozwojowych wybierać spośród wielu alternatywnych form symbolizacji i doskonalić te, które związane są z kulturą, w której żyje. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Ograniczenia dziecięcego myślenia w tym okresie to egocentryzm – niezdolność do ujmowania świata z punktu widzenia innego niż własny; cent racja- koncentracja uwagi na jednej tylko właściwości sytuacji, elementów bodźca i pomijaniu innych, nawet najbardziej istotnych; nieodwracalność – niezdolność powrotu do punktu wyjścia rozumowania. W wieku od 7 lat do 10 dziecko jest egocentryczne, to znaczy skoncentrowane na sobie. Egocentryzm przedoperacyjny wyraża się w braku zdolności różnicowania miedzy symbolem a tym, co on oznacza. Dziecku w tym okresie brakuje zdolności rozróżniania zarówno między słowem i znaczeniem slow, miedzy fantazją a rzeczywistością, miedzy podmiotem a przedmiotem, który pełni jakąś rolę w zabawie.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,