Zaufanie do firmy

Zaufanie do firmy Zaufanie do firmy, jej systemu działania, jest bardzo ważne w budowaniu pozytywnego wizerunku. Klienci mając pełne zaufanie do firmy będą kupowali jej produkty oraz będą proponować je innym. Zadowolony klient to najlepsza reklama dla firmy. Strategia marketingowa jest przemyślana i konsekwentna, opiera się na zdobywaniu zaufania klienta i doradztwie ze strony dystrybutorów. To właśnie w dystrybutorach tkwi największa siła w promowaniu produktów. Z każdym rokiem wzrastają obroty firmy. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Wzrostom obrotu towarzyszy również sukces niezależnych dystrybutorów, którzy go wypracowali. Wielu ludzi zaangażowanych w działalność ugruntowuje swoją osobowość, rozwija w sobie takie cechy jak: wiara w samego siebie, zdolność słuchania oraz łatwość wypowiadania się publicznie. Nieśmiali wyzbywają się swojej rezerwy, gadatliwi stają się bardziej uważni na oczekiwania innych. System ten pozwala zamienić pospolitą, destruktywną rywalizację na konstruktywną wzajemną pomoc oraz kosztem wytężonej i zapamiętałej pracy, osiągnąć zarobki, które doprowadzą wielu do niezależności finansowej, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjnym systemie. Pod wpływem konfrontacji z przeżyciami i relacjami ofiar traumatycznych wydarzeń następują naturalne przemiany schematów poznawczych (przekonań, oczekiwań i przypuszczeń dotyczących siebie i innych) u osób pomagających, nazywane zastępczą traumą. Zetknięcie się terapeuty z urazowym przeżyciem klienta może godzić w jego potrzebę wiary w życzliwość innych osób i szacunek do nich. Po pewnym okresie stykania się z okrucieństwem i przemocą terapeuta może odkryć, że jego poglądy stały się bardziej cyniczne bądź pesymistyczne. Brak zgodności między przekonaniem o pozytywnej naturze człowieka a realnością zła i krzywdy staje się bolesny, szczególnie, gdy terapeuta miał uprzednio idealistyczne poglądy. W ślad za zmianą przekonań idzie zgorzknienie, cynizm, złość do ludzi, zwątpienie i dewaluacja zaufania.

Kategoria: Biznes. Tagi: , ,